Přístroj DYMBOX byl navržen a vyroben k výrobě kouře pro udírny a pro grilování během amatérského uzení.

Obsluha zařízení během uzení je omezena pouze na dosypávání spalované hmoty do spalovací komory. Palivové dřevěné třísky nebo pelety mohou být kdykoliv přidávány, bez nutnosti přerušení provozu generátoru.

Množství kouře vytvářeného generátorem je regulováno zvýšením nebo snížením účinnosti čerpadla.

Rady:
1. Velké suché třísky - potřebují pro správné spalování malé množství vzduchu. V tomto případě můžeme generátor napájet pouze jedním výstupem čerpadla a snížit jeho výkon na minimum.
2. V případě dobrého tahu, v udírnách vybavených dlouhým komínem a v případě silného větru, spalování v generátoru dochází téměř automaticky, tehdy výkon čerpadla nastavujeme na minimum.

Princip fungování:
Nabízený námi generátor kouře pracuje na tuhé palivo: dřevní štěpky nebo pelety. Spalování probíhá v plnicí komoře, těsně nad dýmící trubkou, v celém jejím průměru. Kouř, který vznikne ze  spalovacího procesu je díky použití čerpadla s vhodným výkonem nasáván dolů do otvoru nacházejícího se v dýmící trubce a je vtlačován do udírny
.

Výhodou tohoto řešení je to, že:
1. Palivo v našem generátoru se nezacpává, volně klesá během spalovacího procesu. Vzhledem k tomu, že místo spalování je nad dýmící trubkou, třísky (které mají být spáleny), nejsou blokovány dýmící trubkou, jako je to v  podobných generátorech, kde spalování probíhá hluboko pod dýmící trubkou. V generátoru Dymbox není třeba sklepávat nebo stláčet ucpávané palivo.

2. Použitím výše uvedených řešení kouř vzniklý ze spalování nemá kontakt s čistým palivem, které ještě není částí procesu spalování, čisté štěpky neabsorbují dehet a vlhkosti – jako je v podobných dostupných na trhu generátorech,kde je ohniště nízko položené, kde kouř předtím než dojde do spalovací komory, proniká přez několikacentimetrovou vrstvu spalované hmoty, která se dosud neúčastní procesu spalování, zanečišťujíc ji, dodatečně ji zvlhčuje, a tak způsobuje, že tak špinavé, začaděné, mokré štěpky hoříc, udí výrobky z masa ...

3. Pod bočními otvory pro aspiraci vzduchu v zařízení se nachází popelník pro velké množství popela, což umožňuje udit delší dobu (několik hodin) bez nutnosti jeho vyprázdnění.

Do generátoru je nejlepší použít směs štěpků velikosti 2mm a 4 mm, nejlépe v poměru 50/50. Tato směs zaručuje optimální provoz generátoru.


Při použití takové směsi štěpků byly provedeny studie PAH-polycyklických aromatických uhlovodíků (na obsah škodlivých chemických látek mimo jiné benzo(a)pyrenu) v  mase uzeném pomocí našeho generátoru dýmu.

Poznámky:
Zařízení je v provozu horké a drží teplo po dlouhou dobu i po uhašení. Je nutné obsluhovat zařízení v ochranných rukavicích. Během provozu generátoru dýmu je nepřijatelné ponechat v blízkosti děti bez dozoru dospělé osoby. Je zakázáno používat přístroj nezletilým osobám. Nedotýkejte se zařízení během provozu i po uhašení až do vystuzení.

Průmyslový design (tvar objektu) na generátor provedený z trubky a čtvercového profilu je registrován a zastřežen na území Polské republiky.
Č. nahlášení Wp.22231 a Wp.24110.

Kopírování, rozmnožování za účelem finančního zisku je zakázané zákonem.


Darmowy licznik odwiedzin