Det tekniske utstyret DYMBOX har blitt designet og bygd til å produsere røyk i matrøykingskamre for røykhus og griller til rekreasjonsbruk.

Betjening av utstyret består kun av å legge til brensel i forbrenningskammeret. Brenselen av typen tre chips og tre pellet kan fylles på under hele prosessen uten å måtte stoppe generatoren.

Røykmengde kontroleres gjennom øking og redusering av pumpeeffektivitet.

BRUKSANVISNING:

1. Store tørre tre chips trenger lite luftstrøm for riktig forbrenning. Generatoren kan på den måten drives kun av en pumpe utgang, og mam kan redusere effektivitet til minimum.

2. Ved et sterkt drag og sterk vind, i røykhus med lang skorstein, foregår forbrenningsprosessen nesten automatisk, og i så fall anbefales det også å redusere pumpeefektivitet til minimum.

Hvordan fungerer det?

Røykgeneratoren vår drives av fast brensel: tre chips og tre pellet. Forbrenningsprosessen foregår like over røykrøret i fyllekammeret, over hele overflaten. Røyken fra forbrenningsprosessen, ved bruk av en pumpe med riktig effektivitetsnivå, er dratt ned til en åpning i røykrøret og presset inn i matrøykingskammeret.

Fordelen med denne løsningen er at:

1. Brensel i generatoren blokkerer ikke vei, men faller fritt ned under forbrenning. Siden forbrenningsstedet befinner seg ovenfor røykrøret, er tre chips, som må bli brent, ikke blokkert av røykrøret (som skjer ofte i andre generatorer som har røykrøret ovenfor forbrenningssted). I Dymbox-generatoren trenger man ikke å skyve ned brenselen som blokkerer vei.

2. Denne løsningen lar røyken ikke komme i kontakt med den rene brenselen som ikke har ennå blitt brukt til forbrenning. På den måten er den rene brenselen ikke forurenset av hverken tjære eller fuktighet (som skjer i andre generatorer, hvor forbrenningssted er nede, og røyken gjennomtrenger, forurenser og fukter den rene brenselen før den havner i forbrenningskammeret. Sånne skitne tre chips forurenser videre maten).

3. Utstyrer inneholder et askebeger, som befinner seg under sideluftåpninger. Det legger til rette for lengre røykingsprosess (mellom ti og tjue timer) og skjeldnere tømming av aske.

Anbefalt brensel er tre chips blanding med stykkerstørrelse 2 og 4 mm (helst i forhold 50/50).
Sånn blanding sørger for best effektivitet av prosesser.

Vi gjennomførte undersøkelser for skadelige stoff innhold (bl. a. benzo(a)pyrene) i kjøtt som ble røykt ved bruk av generatoren og brenselblandingen beskrevet før.

OBS:

Utstyret blir varmt under bruk og lenge etter peisen blir slukket. Betjenes kun i vernehansker. Når generatoren er slått på, må barn være under oppsikt av en voksen. Holdes unna fra mindreårige. Ikke røres under bruk og etter slukking, før den kjøles.

Rettigheter for industriell design (formen) av generatoren, lagd av rør og kvadrat profil, er lovbeskyttede i Polen.
Søknadsnummer: Wp.22231 og Wp.24110
Kopiering og duplisering for økonomisk gevinst er ulovlig.


Darmowy licznik odwiedzin