Urządzenie DYMBOX zostało zaprojektowane i wykonane w celu  wytwarzania dymu do komór wędzarniczych w wędzarniach i grillach podczas amatorskiego wędzenia.

Obsługa urządzenia podczas wędzenia ogranicza się do dosypywania paliwa do komory spalania. Paliwo zrębki lub pellet  można uzupełnić w każdej chwili bez konieczności przerywania pracy generatora. 

Ilość dymu wytwarzanego przez generator reguluje się poprzez zwiększanie lub zmniejszanie wydajności pompki. 

Wskazówki:

1. Duże suche zrębki – potrzebują mało powietrza do prawidłowego spalania. Możemy w tym przypadku zasilać generator tylko z jednego wyjścia pompki, oraz zmniejszyć jej wydajność do minimum.

2. Przy dobrym ciągu, w wędzarniach wyposażonych w długi komin i silnym wietrze, spalanie w generatorze następuje prawie samoczynnie wówczas też wydajność pompki ustawiamy na minimum.

Zasada działania:

Oferowany przez nas generator dymu działa na paliwo stałe: zrębki, wędzarnicze lub pellet. Proces spalania odbywa się tuż nad rurką dymiącą w komorze zasypowej na całej jej średnicy. Dym powstały z procesu spalania poprzez zastosowanie pompki o odpowiedniej wydajności zasysany jest w dół do otworu znajdującego się w rurce dymiącej i wtłaczany do komory wędzarniczej.

Zaletą tego rozwiązania jest to, że:

1. Paliwo w naszym generatorze nie zawiesza się, luźno, swobodnie opada podczas procesu spalania. Ze względu na to,że palenisko znajduje się nad rurką dymiącą, zrębki (które mają być spalone) nie są blokowane przez rurkę dymiącą, jak w podobnych generatorach, gdzie spalanie odbywa się dużo poniżej rurki dymiącej. W generatorze Dymbox brak jest konieczności stukania, czy popychania zawieszającego się paliwa.

2. Zastosowując powyższe rozwiązanie dym powstały ze spalania nie ma kontaktu z czystym paliwem nie biorącym jeszcze udziału w procesie spalania, nie nasyca więc czystych zrębków substancjami smolistymi oraz wilgocią - jak w podobnych oferowanych na rynku generatorach z nisko położonym paleniskiem, gdzie dym zanim trafi do komory spalania przenika przez warstwę kilku centymetrów paliwa nie biorącego jeszcze udziału w procesie spalania zanieczyszczając je, zawilgacając, a tym samym powodując, że takie brudne, zasmolone, wilgotne zrębki spalając się wędzą przetwory mięsne...

3. W urządzeniu poniżej bocznych otworów zasysających powietrze, znajduje się popielnik mieszczący znaczną ilość popiołu, pozwalający wędzić dłuższy czas (kilkanaście godzin) bez konieczności jego opróżniania.

Do generatora najlepiej używać  mieszanki zrębków o wielkości 2 oraz 4 mm, najlepiej w proporcjach 50/50. Mieszanka taka zapewnia optymalną pracę generatora. 

Przy wykorzystaniu  takiej mieszanki zrębków wykonane zostały badania WWA (na zawartość szkodliwych związków m.in. benzo(a)pirenu) w mięsie uwędzonym z zastosowaniem naszego generatora dymu. 

Uwagi: 

Urządzenie podczas pracy jest gorące i utrzymuje ciepło przez długi czas po wygaszeniu. Należy obsługiwać urządzenie w rękawicach ochronnych. W czasie pracy generatora dymu niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. Zabrania się obsługi urządzenia osobom nieletnim. Nie wolno dotykać urządzenia w czasie pracy oraz po wygaszeniu, aż do jego wystygnięcia.  

Sprawdzone zrębki wędzarnicze można kupić u producenta - firmy AWPOL (kliknij w nazwę).

Przykłady generatorów o podobnej zasadzie działania :

http://www.smo-king.de

http://www.sklep.wedzarenka.pl/?159,generator-dymu-smoke

http://www.smokai.com

Wzór przemysłowy (kształt przedmiotu) na generator wykonany z rury oraz profilu kwadratowego zastrzeżony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nr zgłoszenia Wp.22231 oraz Wp.24110.

Kopiowanie, powielanie dla osiągnięcia korzyści finansowej prawnie zabronione. 


Darmowy licznik odwiedzin