DEFLEKTOR + GRZAŁKA 2 KW

8

Nowy produkt

Grzałka elektryczna o mocy 2000 W wbudowana w deflektor.

Idealna do wędzarni, suszarni owoców, grzybów.

Wymiary deflektora: długość 27,5 cm, szerokość 20,5 cm, wysokość 12 cm

Shipping Dymbox Products to the UK and Norway Without VAT

Sending av Dymbox-produkter til Storbritannia og Norge uten MVA

Więcej szczegółów

158,54 zł

Więcej informacji

  • Deflektor ze stali kwasoodpornej.

  • Grubość blachy 1 mm (wszystko sztywne, spójne, a za razem nie za ciężkie)

  • Laserowe cięcie blach gwarantuje wysoką jakość wykonania. Wszystkie zastosowane śruby, nakrętki również wykonane ze stali kwasoodpornej,

  • Długość przewodu zasilającego grzałkę (pomarańczowy) 1,5 metra, przewód wysokotemperaturowy do 180 stopni Celsjusza zakończony wtyczką.

  • Osłony konektorów z silikonu odpornego na temperaturę do 280 stopni C, dopuszczonego do kontaktu z żywnością.


Urządzenie elektryczne - zachować szczególną ostrożność.


1. Charakterystyka:

Elektryczny element grzewczy o mocy 2000W umożliwiający uzyskanie podwyższonej w stosunku do otoczenia temperatury w przydomowych wędzarniach ogrodowych.

2. Dane techniczne:

napięcie zasilania 230V

częstotliwość 50 Hz

moc 2000W

3.Budowa:

1. Korpus górny z blachy kwasoodpornej grubości 1mm

2. Korpus dolny z blachy kwasoodpornej grubości 1mm

3. Grzałka elektryczna o mocy 2000W

4. Śruby montażowe

5. Przewód zasilający W-1 SIHF 3G1,5 L-1500 zakończony wtyczką w klasie szczelności IP44

3.1 Układ podłączeń

4. OPIS MONTAŻU

4.1 Zasady bezpieczeństwa:

Uwaga: Urządzenie elektryczne pod napięciem ! Zachować szczególne środki ostrożności.

Przed instalacją proszę przeczytać uważnie instrukcję i upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilającej.

Przed włączeniem proszę się upewnić, że urządzenie jest kompletne i nie uległo uszkodzeniu podczas transportu

Urządzenie należy podłączyć za pośrednictwem regulatora temperatury spełniającego wymagania powyższego urządzenia- zgodnie z tabliczką znamieniową.

Podłączać tylko do sprawnej instalacji elektrycznej, posiadającej uziemienie, oraz zabezpieczenie w postaci wyłącznika różnicowoprądowego o wartości prądu resztkowego <30mA

Maksymalna dopuszczalna temperatura w wędzarni wynosi 90 stopni Celsjusza. Nie należy przekraczać dopuszalnej

Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada poziomowi napięcia w instalacji domowej

urządzenia nie mogą obsługiwać osoby z ograniczeniami, fizycznymi,psychicznymi.

Należy przechowywać w miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu. Grozi uduszenie przewodem.

Urządzenie w czasie pracy jest gorące i utrzymuje ciepło długo po wyłączeniu. Nie dotykać gdy jest podłączone do sieci zasilającej, grozi poparzeniem.

Podłączenie urządzenie do niesprawnej instalacji elektrycznej grozi porażeniem prądem, a nawet śmiercią

Podczas pracy urządzenia nie zostawiać dzieci bez opieki osoby dorosłej.

Należy stosować wyłącznie na zewnątrz budynku

Nie włączać w pobliżu materiałów łatwopalnych, zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Podczas pracy chronić przed wodą, deszczem. Miejsce podłączenia do zasilającej instalacji elektrycznej musi być zabezpieczone przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych (woda, opady atmosferyczne)

Nie wolno myć w zmywarce.

Nigdy nie zanurzać w wodzie lub innych cieczach

Przed użyciem urządzenie musi być czyste, wolne od łatwopalnych tłuszczy, myć za pomocą ściereczki. Nie używać ciernych lub agresywnych środków czyszczących.

Na czas pracy urządzenia należy na jego wierch postawić metalowy pojemnik w którym będą zbierać się woda oraz tłuszcz kapiący z wędzonek np. blaszkę z piekarnika.

Dbać o czystość komory wędzarniczej, nie wolno używać, gdy wewnątrz wędzarni znajduje się łatwopalny tłuszcz, grozi pożarem.

Nie należy urządzenia demontować lub naprawiać we własnym zakresie. W razie pytań lub trudności należy zwrócić się do serwisu obsługi klienta

4.2 Montaż

Element grzewczy należy ustawić na podłodze, dnie wędzarni. Powinien równo, stabilnie stać na czterech dłuższych nóżkach, wyprowadzić przewód zasilający na zewnątrz przez wcześniej wykonany otwór o średnicy umożliwiającej przełożenie wtyczki.

Nie podkładać pod urządzenie żadnych łatwopalnych materiałów typu: papier, tektura, ani foli aluminiowej mogącej się zwinąć doprowadzić do zwarcia i porażenia prądem.

Pracą urządzenia w celu uzyskania określonej, zadanej temperatury w wędzarni musi sterować regulator temperatury o odpowiednich parametrach. Należy wybrać regulator o odpowiednich parametrach z dostępnych na rynku. Na wierzch urządzenia ustawić metalowe (niepalne) naczynie w którym zbierać będą się woda oraz tłuszcz kapiący z wędzonych wyrobów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.

Opinie

Napisz opinię

DEFLEKTOR + GRZAŁKA 2 KW

DEFLEKTOR + GRZAŁKA 2 KW

Grzałka elektryczna o mocy 2000 W wbudowana w deflektor.

Idealna do wędzarni, suszarni owoców, grzybów.

Wymiary deflektora: długość 27,5 cm, szerokość 20,5 cm, wysokość 12 cm

Shipping Dymbox Products to the UK and Norway Without VAT

Sending av Dymbox-produkter til Storbritannia og Norge uten MVA

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: